เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor)

เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor)

เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor)  

 

     เครื่องวัดความดันโลหิต หรือที่เรียกว่าเครื่องวัดความดันโลหิตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันโลหิตประกอบด้วยผ้าพันแขนที่พองตัวเพื่อยุบตัวแล้วปล่อยหลอดเลือดแดงใต้ข้อมือในลักษณะควบคุมและปรอทหรือแอนรอยด์ manometer เพื่อวัดความดัน sphygmomanometers


    ความดันโลหิต คือ ค่าแรงดันเลือดที่วัดได้ ณ หลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งตำแหน่งที่ใช้วัดกันเป็นมาตรฐาน จะเป็นที่ต้นแขน สูงกว่าข้อพับบริเวณข้อศอกเล็กน้อย ความดันโลหิตจะสูงหรือต่ำ มีปัจจัยที่สำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การบีบตัวของหัวใจ สภาพของหลอดเลือด และปริมาณของเลือด ค่าความดันโลหิต เวลาวัดจะมีตัวเลข 2 ค่า เรียกง่ายๆว่าเป็น ความดันตัวบน และความดันตัวล่าง ซึ่งความดันตัวบนมักเป็นผลจากการบีบตัวของหัวใจ ร่วมกับสภาพของหลอดเลือด แต่ความดันตัวล่าง จะขึ้นกับความยืดหยุ่นของหลอดเลือด แบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องมีหูฟังหรือลูกยางสำหรับบีบลมทำให้สะดวกในการใช้งาน สามารถพกพาได้ง่าย ข้อผิดพลาดน้อยเหมาะสำหรับผู้ป่วยสูงอายุสายตาและการได้ยินไม่ดี  แสดงผลเป็นตัวเลขที่หน้าจอพร้อม กับอัตราการเต้นของหัวใจ สายพันมีทั้งชนิดพันที่แขนและข้อมือ สามารถเรียกดูค่าเฉลี่ยย้อนหลังได้ และบันทึกข้อมูลได้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนเมื่อวัดค่าได้ผิดปกติจากเกณฑ์มาตรฐาน

 

ปัจจุบันมีเครื่องวัดความดันโลหิต 2 ชนิด ได้แก่

 

 1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกล (Non-invasive mechanical sphygmomanometers) มีการใช้งานร่วมกับหูฟัง (Stethoscope)  เหมาะกับการใช้งานโดยผู้ที่มีทักษะในการวัดภายในสถานพยาบาล ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท (Mercurial manometer)  เครื่องวัดความดันโลหิตหน้าปัดนาฬิกา (Aneroid manometer)  หรือเครื่องวัดความดันโลหิตที่แสดงค่าความดันเป็นดิจิตอล (digital display)
 2. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Non-invasive automated sphygmomanometers) ซึ่งเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีระบบตรวจวัดค่าความดันโลหิตในตัว และแสดงค่าความดันโดยอัตโนมัติ เป็นดิจิตอล (digital display)  มีทั้งต้นแขนและแบบข้อมือ ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ หรือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ มาใช้เองภายในบ้าน


 

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับ เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor) ที่เราแนะนำ

 • OMRON HEM-6181 ออมรอน เครื่องวัดความดันข้อมือ
  OMRON HEM-6181 ออมรอน เครื่องวัดความดันข้อมือ

 • OMRON HEM-7156-A เครื่องวัดความดัน ออมรอน
  OMRON HEM-7156-A เครื่องวัดความดัน ออมรอน

 • YUWELL Blood Pressure Monitor YE660F ยูเวล บลัด เพรชเชอร์ มอนิเตอร์ วายอีหกหกศูนย์เอฟ
  YUWELL Blood Pressure Monitor YE660F ยูเวล บลัด เพรชเชอร์ มอนิเตอร์ วายอีหกหกศูนย์เอฟ

 • FASICARE FIGSUR เครื่องวัดความดัน รุ่น B22(cuff 22-40 cm) ฟาซิแคร์
  FASICARE FIGSUR เครื่องวัดความดัน รุ่น B22(cuff 22-40 cm) ฟาซิแคร์

 • CITIZEN Blood Pressure รุ่น CH 456 +Adaptor. ซิติเซน เครื่องวัดความดันโลหิต
  CITIZEN Blood Pressure รุ่น CH 456 +Adaptor. ซิติเซน เครื่องวัดความดันโลหิต

ค่าความดันปกติ 

 •  ค่าความดันโลหิตปกติของผู้ใหญ่โดยทั่วไป ถือว่าค่าความดันตัวบนไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท
 •  ความดันโลหิตที่ “อยู่ในเกณฑ์ปกติ” คือ ต่ำกว่า 130/85 มม.ปรอท ความดันโลหิตสูงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ 130-139/85-89 มม.ปรอท และจะเรียกได้ว่ามีความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตตัวบนมากกว่า (หรือเท่ากับ) 140 และตัวล่างมากกว่า (หรือเท่ากับ) 90 มม.ปรอทการเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับใช้ที่บ้าน

ควรเลือกใช้ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล เพราะสะดวกและใช้งานง่าย

สายรัดแขนสามารถใส่ได้ง่าย การเลือกเครื่องวัดความดันที่มีสายรัดแขน ซึ่งสวมใส่ได้ด้วยตนเอง
นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากทำให้ผู้วัดความดันสามารถทราบค่าความดันโลหิตของตนเองได้


มีความแม่นยำสูงความแม่นยำสูงจะทำให้การวินิจฉัยโรคของแพทย์เป็นไปอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้การรักษาโรคสะดวกและง่ายดายกว่าเดิม


เลือกเครื่องวัดความดันโลหิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น CE (European Conformity:CE) หรือเครื่องหมาย UL (Underwriters’ Laboratories :UL) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเครื่องมือนั้นได้รับการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อบังคับอุตสาหกรรมสหภายุโรป    หรือตรวจสอบได้จากเครื่องหมาย มอก.มาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น

 

คำแนะนำในการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต 


     ไม่ควรวัดความดันทันทีหลังอาหารมื้อหลัก ควรห่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่หรือเครื่องก่อนทำการวัด ไม่ควรวัดขณะที่ร่างกายเหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย หรือมีอารมณ์เครียด ถ้าใช้เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน ให้วัดในท่านั่ง วางแขน และข้อศอกบนโต๊ะ จัดระดับให้ผ้าพันต้นแขน

 

เมื่อเครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล แสดงผล ตัวเลขแบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ?


❀ ตัวเลขตัวบน เป็นค่าความดันของกระแสเลือด ขณะหัวใจบีบตัว ค่าตัวเลขตัวบน ที่เหมาะสม ควรน้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท (แต่ไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท)
❀ ตัวเลขตัวล่าง เป็นค่าความดันของกระแสเลือด ขณะหัวใจคลายตัว ค่าตัวเลขตัวล่าง ที่เหมาะสม ควรน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท (แต่ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท)

 

โรคร้ายที่มาพร้อมกับความดันที่ผิดปกติ 


❀ โรคหลอดเลือดสมอง แตก ตีบ ตัน หรือที่เรียกว่า อาการ Stroke สาเหตุหลักของการเป็น อัมพฤกษ์ – อัมพาต
❀ โรคกล้ามเนื้อหัวใจโต เกิดจากการที่ความดันสูง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก ส่งผลให้เหนื่อยง่าย อาจนำไปสู่ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้
❀ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย มีอาการเจ็บหน้าอก ช็อก หรือหัวใจวายได้
❀ โรคไตเรื้อรัง ไตวาย ไตเสื่อม เนื่องจากไต สูญเสียความสามารถ ในการทำงาน ซึ่งเกิดมาจาก ความดันโลหิตสูง

 

 

วิธีดูแลตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิต 


❀ พยายามไม่เครียด ดูแลสุขภาพจิต ของตนเองให้ดี อย่างสม่ำเสมอ
❀ ควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
❀ หลีกเลี่ยง การกินอาหาร เค็ม หวาน มัน
❀ กินยาที่แพทย์จ่ายให้ ตามคำสั่งแพทย์ อย่างเคร่งครัด
❀ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ
❀ งดดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สารเสพติดทุกชนิด
❀ หมั่นตรวจเช็ก ค่าความดัน ด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อควบคุม ให้ค่าความดัน เป็นปกติอยู่เสมอ

เอกสารอ้างอิง

: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ประเด็นสารความดันโลหิตสูง 56, เข้าถึงได้จาก: http://www.thaincd.com/document/file/download/leaflet/ประเด็นสารความดันโลหิตสูง56.pdf : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, เครื่องวัดความดันโลหิต, เข้าถึงได้จาก: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/174/เครื่องวัดความดันโลหิต/ : 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults, เข้าถึงได้จาก: http://hyper.ahajournals.org/content/early/2017/11/10/HYP.0000000000000065?download=true

query_phw error